Bomaca ?

Sanavber

Global Mod
Global Mod
Bogmacann tanm Bordetella cinsi bakterilerle olusan, oldukca bulasc olup solunum yolu silier epiteline secici bir tropizm gosteren infeksiyon hastalgdr seklinde yaplabilir. Klinik Bulgular: Klasik olarak kataral, paroksismalve konvalesan donem olarak uc safha gorulur. Inkubasyon periyodu 7-14 gun olup, toplam hastalk suresi 6-10 hafta surebilir . Kataral donem, konjunktival injeksiyon, goz yasarmas ve hafif oksuruk, hapsrma ile karekterize, hafif ust solunum yolu infeksiyonlar gibi baslar, gitgide oksuruk artar, ates yoktur .7-10 gun kadar suren bu donem sonras paroksismal doneme gecer, 2-4 hafta kadar surer. Nobetler seklinde kuru oksuruk ve oksuruk sonunda tipik bir ic cekme seklinde inspirium gorulur Kusma ve siyanoz gelisebilir.. Nobetler soguk, hava degisimi ve yuksek sesle aktive olabilir. Nobetler ds hasta kendini iyi hisseder. Petesi, subkonjunktival kanama, fasiyal veya goz kapaklarnda odem gorulebilir. Diger muayene bulgular nobetler aras normaldir. Konvalesan donemde oksuruk nobeti ve aras gitgide azalr. 2 hafta-2 ay aras surebilir. Alt aydan kucuk cocuklarda agr seyreder, hipoksi, asfiksi gelisebilir. Komplikasyonlar; otitis media, diger bakterilerle pnomoni, bronsektazi, atelektazi, santral sinir sistemi disfonksiyonu, subkonjunktival hemoraji, petesi, epistaksis, subdural ve spinal epidural hematom, herniler, amfizem, pnomotoraks, diyafragma rupturu. Etiyoloji: Asl etken Bordetella pertussis olmakla birlikte B.parapertussis ve B. bronchiseptica da insanlarda infeksiyona neden olabilir.Son ikisi cok daha hafif hastalk tablosuna neden olurlar. Epidemiyoloji: B. pertussis ve parapertussis sadece insan patojenleri iken, B. bronchiseptica hayvanlarda da hastalk etkenidir. Pertussis(bogmaca cok bulascdr. Damlack infeksiyonu yoluyla kisiden kisiye bulasr ve kataral safhas ile paroksismal safhann ilk 2-3 haftasnda bulasclk devam eder. Dogal infeksiyon sonras bagsklk genellikle omur boyu iken, as ile olusan bagsklk 5-10 yl kadardr. Hastalk en fazla 6 aydan kucuk infantlarda gorulur. Eriskinlerde vaka says da gitgide artmaktadr. Tan: Klinik bulgular ve kan beyaz kure saysnn artmas, eritrosit sedimantasyon hznda degisim olmamas tany destekler. Kesin tan kultur ile mikroorganizmann uretilmesi ile konur.Floresan antikor testi ile direkt antijen aranabilir. Ayrc Tan: Adenovirus, Chlamydia trachomatis infeksiyonlar, kistik fibrozis, yabanc cisim aspirasyonu, transosefagiyal fistul, gastroosefagiyal reflu ve trakeaya bas yapan kitle. Tedavi: 6 aydan kucuk infantlarn hastaneye yatrlarak izlenmesi gerekebilir. Destekleyici tedavi onemlidir. Gerekirse steroid ve inhale salbutamo ve beta2 adrenerjik agonistlerl kullanlabilir. Anitmikrobiyal ajanlar yaylm engellemek acsndan onemlidir. Kataral donemde klinik seyri engelleyebilir. Erythromycin ve diger makrolidler birinci secenektir.Erythromycin en az 2 hafta onerilir. Trimethoprim-sulfamethoxazole, eriskinlerde florokinolonlar kullanlabilir. Korunma: Hastann yakn temasllar bagsklk durumuna baklmakszn erythromycin proflaksisi uygulanr(14 gun). Hasta antibiyotik tedavisinin 5.gunune dek solunum izolasyonu yaplmaldr. Temel korunma yolu aslanmadr. Rutin cocukluk cag aslar arasndadr. Hastalk esnasnda yakn cevredekilerin eksik aslar tamamlanmaldr.